56-1 Dai 37 Chiwari Monzen,
Kuji-shi, Iwate 028-0021 


TEL:+81-194-75-3640