Hachinohe WEST Building, 
28 nijuusannichi-machi, Hachinohe-shi, Aomori 031-0041
 
TEL:+81-178-20-9641